Avontuurlijk ravotten, klauteren en klimmen in een groene omgeving!


vrijdag, 26 mei, 2017
Kris Van Hoeck, CD&V Schepen

 

Boom opent nu zondag 28 mei een nieuwe gemeentelijk speelbos. “Dat geeft kinderen de ruimte om in een groene avontuurlijke omgeving te spelen”, zegt een tevreden schepen van milieu Kris Van Hoeck (CD&V).

 

In het gemeentelijk park van Boom vinden we voortaan een echt speelbos terug. Een plaats waar kinderen hun fantasie wordt geprikkeld, om er naar hartenlust te ravotten.

Om te bepalen welke natuurlijke elementen kinderen leuk vinden, werden de lagere scholen en jeugdbewegingen betrokken bij het sprokkelen van ideeën voor de inrichting. Die gebeurde volledig door onze eigen mensen van de groendienst in overleg met het regionaal landschap Rivierenland. 

Het idee voor het speelbos was reeds voorzien in het Bosbeheerplan voor het park dat in december 2015 werd goedgekeurd. Bij de opmaak van dit plan, onder andere in nauw overleg met het Vlaams agentschap Natuur en Bos en het agentschap Onroerend Erfgoed en in samenspraak met diverse lokale actoren, werd een zone in het park aangeduid als locatie voor het speelbos.

Deze zone sluit aan op de speeltuin en de grasvelden die reeds frequent gebruikt worden om te spelen. Het speelbos zal nu op het terrein duidelijk aangeduid worden met de nodige pictogrammen.

“We trachten deze zone bijzonder aantrekkelijk te maken voor spelende kinderen zodat we andere kwetsbare zones in het park meer kunnen vrijwaren zodat daar de natuur, de fauna en flora alle kans krijgt om zich te ontwikkelen. “ geeft schepen Van Hoeck aan.

 

Zondag 28 mei wordt jong en oud uitgenodigd om het gloednieuwe speelbos in te huldigen. Om 14u30 wordt het lintje doorgeknipt! Volg gewoon de pijlen die de weg wijzen naar het speelbos.