CD&V legt nadruk op toegankelijkheid van de bushaltes bij herinrichting centrum


donderdag, 26 januari, 2017
Verplaatsing van de bushaltes naar de Boulevardbrug met het oog op toegankelijkheid.

 

In de beleidsnota van 2017 wordt aangekondigd dat het gemeentebestuur plannen heeft om de huidige bushaltes in de Spillemaeckersstraat te verplaatsen naar de "boulevardbrug" boven de Colonel Silvertopstraat (tot op het niveau van de N177). De eerste concrete plannen van zo’n verhuis werden gisterenavond (woensdag) besproken in de commissie Grondgebiedzaken.

CD&V Boom steunt deze plannen, maar vraagt om bij de verhuis maximaal rekening te houden met de toegankelijkheid. Voor CD&V kan een verhuis van de bushaltes er enkel komen als deze op de nieuwe locatie ook voldoende toegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel of zij die moeilijk te been zijn.

 

Met het verplaatsen van de bushaltes wil het gemeentebestuur onder andere de verkeersveiligheid in het centrum verbeteren en maakt het een duidelijke keuze voor de fiets als hét vervoersmiddel in het centrum van Boom. Dit door onder meer de aanleg van betere en bredere fietspaden. “In Boom gebruiken heel wat mensen dagelijks de fiets. CD&V wil op termijn van Boom een fietsvriendelijke gemeente maken. De combinatie van het fietsverkeer met de bussen in het centrum maken het vaak erg onveilig. Dat pakken we met zo’n verhuis aan. Door verder te investeren in onze fietsinfrastructuur geven we Koning Fiets een nog duidelijkere plaats in de gemeente.” Aldus Tom Dewandelaere van JONGCD&V Boom.

Ook op vlak van openbaar vervoer biedt zo’n verhuis heel wat voordelen. “De doorstroming van het busvervoer zou met de verhuis van de bushaltes beter en vlotter moeten verlopen. We willen het gebruik van het openbaar vervoer blijven promoten en een goede, vlotte dienstverlening en accommodatie zijn daarbij eveneens cruciaal” zegt CD&V-schepen Kris Van Hoeck. In deze plannen, die opgesteld werden in samenspraak met o.a. De Lijn, de diensten van het Zeekanaal en het Agentschap wegen en verkeer, werd zowel op vlak van dienstverlening als verkeersdoorstroming uitgebreid aandacht besteed. Tot slot biedt het verplaatsen van de bushaltes ook nieuwe mogelijkheden om het centrum verder op te waarderen en aangenamer te maken voor de Bomenaar en bezoekers van het handelscentrum, zonder afbreuk te doen aan de bereikbaarheid van het centrum door middel van het openbaar vervoer. 

CD&V Boom steunt dan ook met veel overtuiging het ontwerpplan dat vandaag voorligt, maar vraagt wel om maximaal rekening te houden met de toegankelijkheid van de bushaltes. Carla Herremans, voorzitter CD&V Boom: “Voor ons is zo’n verhuis enkel mogelijk wanneer de nieuwe bushaltes ook voldoende toegankelijk zijn voor iedereen. Wanneer dit niet het geval is, kan van een verhuis geen sprake zijn. Een vlotte dienstverlening van het openbaar vervoer impliceert uiteraard dat iedereen er op een eenvoudige en goede manier  gebruik van kan maken. De toegankelijkheid is daarbij dus essentieel.”

Voor rolstoelgebruikers of mensen die moeilijk te been zijn is het onmogelijk om via de trappen de bushaltes bovenop de brug te bereiken. In het huidige voorstel dat vandaag besproken werd, ligt hier duidelijk nog een probleem. CD&V stelt dan ook voor om de bouw van een lift op te nemen in de plannen en alle mogelijke opties qua toegankelijkheid verder te onderzoeken.“Het plan is vrij uitgebreid en concreet en bevat bijzonder veel goede elementen. Alleen zal de bouw van een lift op vlak van toegankelijkheid cruciaal zijn. Daar pleiten we dan ook voor." besluit Bart De Smet. 

Documenten