Eerste publieke laadpalen voor elektrische wagens in Boom


zaterdag, 5 augustus, 2017
Kris Van Hoeck, CD&V Schepen

 

Sinds kort telt onze gemeente, op het openbaar domein, 3 elektrische laadpalen voor wagens. Aan elke laadpaal kunnen telkens 2 wagens gelijktijdig laden. Het is de bedoeling dat tegen 2020 er 10 laadpalen staan verspreid over gans de gemeente zodat er in elke wijk minimum één aanwezig is. Op deze wijze zetten we een volgende stap in de omslag naar een duurzame, leefbare gemeente.

De eerste palen zijn op 3 publieke parkings geplaatst in de omgeving van belangrijke publieke functies zoals in de nabijheid van scholen. Zo zijn ze nu terug te vinden op de parking aan de Kaai (in de nabijheid van de aanlegsteiger), de Varkensmarkt (nabij het handelscentrum) en de parking Albrecht Rodenbachstraat (in de nabijheid van het park).

Wie suggesties heeft van mogelijke locaties voor de nog te plaatsen palen mag deze mailen naar kris.van.hoeck@boom.be Een geschikte locatie moet 24/24uur en 7/7dagen beschikbaar zijn en moet gelegen zijn in de omgeving van zowel publieke functies als in de omgeving van voldoende bewoning. Nadien bekijken we met onze partner Eandis of de locatie beschikt over de nodige stroomvoorziening en of deze niet te dicht bij een andere laadpaal staat.

Planning bijkomende laadpalen

2018 -> 2 laadpalen

2019 -> 2 laadpalen

2020 -> 3 laadpalen

 

Allego is de firma die na een openbare aanbesteding door Eandis is aangesteld voor de plaatsing, onderhoud en exploitatie van de laadpaal. Bij hen vind je info over het gebruik van de laadpalen. www.allego.be