Het Bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) is een belangrijk instrument in de evaluatie van het kinderarmoedebeleid in Boom!

Donderdag 25 april werd tijdens de vergadering van de OCMW-raad, voorafgaand aan de gemeenteraad, het huishoudelijk reglement van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) goedgekeurd. In dit reglement worden er afspraken weergegeven over o.a. de taakstelling en het kader waarin de leden van het comité hun werk kunnen verrichten. In deze taakstelling voorziet het decreet aan adviesfunctie. Zo kan men op eigen initiatief of op verzoek een niet-bindend advies geven aan het college, het vast bureau, de gemeenteraad en de OCMW-raad over het gemeente- of OCMW-beleid.

De meest omvattende taak zal bestaan uit het nemen van beslissingen rond individuele dienstverlening en maatschappelijke integratie. Het gaat bijvoorbeeld over de toekenning van een leefloon, ondersteuning van mensen met schulden of een voorschot op de werkloosheidsvergoeding. Naast deze opdracht heeft het comité van de decreetgever een adviesfunctie gekregen. Op deze manier wordt het comité een belangrijk instrument voor de evaluatie en ontwikkeling van het lokaal beleid.

Kris De Keninck zetelt voor CD&V in het BCSD en hoopt dat deze adviesfunctie niet vergeten wordt. De leden van het BCSD komen om de twee weken samen om zich vooral uit te spreken over persoonsgebonden dossiers. Hierdoor is er heel wat expertise inzake sociaal beleid aanwezig. Zo kan men denken aan het opvolgen en analyseren van de werkloosheidscijfers in de gemeente en concrete acties opzetten met partners in het veld. Samen met de gemeenteraadscommissie armoede kunnen zij de strijd  tegen de kinderkansarmoede in onze gemeente opvolgen en bijsturen. Ook het opvolgen van het aantal leeflonen en de impact van de beperking van de werkloosheidduur in de tijd op het aantal jongeren met een leefloon.

Kortom het comité kan een belangrijk instrument worden om in onze gemeente mee het beleid te ondersteunen in de strijd tegen armoede. Kris De Keninck hoopt dat het gemeentebestuur deze taakstelling eer zal aandoen door hieraan de nodige aandacht te geven.

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.