nieuwsbrief
BOOM
N°1 - 24/02/2014
 
 

Actie Warm Vlaanderen: Koop de oranje handschoenen!

Geen arm maar een Warm Vlaanderen. Een verwarmend, verbindend en versterkend Vlaanderen. Een Goedgezind en positief Vlaanderen. Een Vlaanderen dat gedragen wordt door het engagement van mensen. Niet grimmig en verzuurd, maar hoopvol. Vertrouwend op de toekomst die we zelf maken. Dat is ons Vlaanderen, het Vlaanderen van CD&V.

Het Vlaanderen dat onze minister-president Kris Peeters aanstuurt en vertegenwoordigt.

In een Warm Vlaanderen doen wij aan warme politiek, met warme handen. Zeker tijdens de koudste en donkerste dagen van het jaar. Met onze eindejaarsactie die nog loopt tot half februari, zetten we met z’n allen onze schouders en duimen onder dat Warm Vlaanderen.

CD&V Boom zette het jaar alvast goed in!

Op zondag 17 januari kwamen mandatarissen, bestuursleden, leden en sympathisanten samen om het glas te heffen op 2014 tijdens de nieuwjaarsreceptie.

Door schepenen Christel De Coninck en Kris Van Hoeck werd er ludiek teruggeblikt op het eerste jaar van de legislatuur. Nadien waren er Koen Van den Heuvel en Mia De Schamphelaere om de start van de verkiezingscampagne aan te zwengelen.


De sociale huisvestingsmaatschappij “Goed Wonen Rupelstreek” gaat voor 25 extra sociale koopwoningen in het handelscentrum.

De sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) Goed Wonen Rupelstreek (GWR) kocht 2 winkelpanden in de Blauwstraat, de nummers 11 en 54 – de vroegere tabakswinkel. Zij werkt hiervoor samen met de gemeente Boom en het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Boom Plus. Het is de bedoeling om verschillende panden in het winkelcentrum (Blauwstraat-Hoogstraat) te verwerven. Na de aankoop van naast elkaar gelegen panden worden ze gesloopt. Hier komt nieuwbouw in de plaats. Op het gelijkvloers komen winkels en op de verdiepingen sociale koopwoningen. De woningen worden verkocht door GWR. Het AGB Boom Plus verkoopt of verhuurt de winkels. Goed Wonen Rupelstreek wil op termijn 25 sociale woningen extra creëren voor verschillende doelgroepen. De gemeente Boom heeft de maximale Vlaamse subsidie van € 70 000 binnengehaald voor kernversterkende maatregelen. Een gedeelte van deze subsidie, samen met de € 233 000 die de gemeente uittrekt , zal gebruikt worden om onder andere de leegstand van winkels tegen te gaan en de woonfunctie in de winkelstraten te versterken.


Het OCMW van Boom start met een gemeenschappelijke tuin

Het OCMW van Boom start in het voorjaar met een tuinproject. Er wordt een gemeenschappelijke tuin ingericht waar inwoners kunnen tuinieren en sociale contacten kunnen opbouwen.

Het project heeft extra aandacht voor vier doelgroepen: senioren, kinderen, asielzoekers en mensen in kansarmoede. Via specifieke workshops wordt iedereen warm gemaakt om ecologisch te tuinieren. Zo vinden er workshops plaats zoals ‘vergeten groenten in je soep’ en ‘vogelhuisjes bouwen’. Bovendien worden kansarmen binnen dit project via specifieke begeleidingsprogramma’s getraind in allerlei vaardigheden zodat zij versterkt worden in hun persoonlijk leven. De tuin ligt naast het dienstencomplex Brandpunt (ter hoogte van de politie) aan het Jozef Van Cleemputplein.

Gezocht!

Om van het project een succes te maken is het OCMW op zoek naar materiaal en vrijwilligers. Heb jij thuis nog degelijk tuinmateriaal liggen dat je niet meer gebruikt? Wij zijn op zoek naar harken, kruiwagens …

Heb jij groene vingers en wil je graag je ervaring delen? Heb jij (nog) geen groene vingers, maar zin om iets te leren van tuinieren? Ben jij de handige Harry of Harriet en op zoek naar een zinvolle tijdsbesteding? Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die mee willen inplanten en inzaaien of die mee tuinmeubels en verpottafels willen maken.

Interesse en meer info bij:

Christel De Coninck (christel.deconinck@ocmwboom.be)

OCMW voorzitter

 


Tweede Open Dialoog: Dynamisch afvalbeleid!

Maandagavond 26 oktober vond onze tweede Open Dialoog plaats. Dit ging gepaard met een rondleiding aan de Isvag-installaties en nadien een dialoog met onze milieuschepen Kris Van Hoeck over het Boomse afvalbeleid. Het werd een leerrijke avond!

 


“Wist je dat?” uit de gemeenteraad:

 de schuldenlast tegen 2019 met € 300.000 wordt verminderd?

 2017 het jaar wordt dat u als gevolg van de doorgedreven sanering de algemene gemeentebelasting voor het laatst heeft betaald?

 de investeringen in de vervanging van de oude rioleringen onverkort wordt verder gezet? In 2014 is de Nielsestraat aan de beurt.

 wij jonge gezinnen met werkende ouders ondersteunen door met de voor-en naschoolse kinderopvang en het kinderdagverblijf de Troetelboom de zorg voor de kinderen mee op te nemen.

 met inspraak van de bewoners werk wordt gemaakt van een betere bereikbaarheid van het centrum en de gemeente in het algemeen.

 het gemeentehuis toegankelijker wordt voor de inwoners en meer mogelijkheden zal bieden om de diensten te contacteren.

 alles op alles wordt gezet om het openluchtzwembad te behouden in het gemeentelijk park?

 uw gemeentebestuur werkt aan een heus Cultuurhuis in het centrum van de gemeente met leescafé, een kunstatelier, een academie voor muziek en woord?

 acties om de kennis van het Nederlands te bevorderen worden opgezet wat het harmonieus samenleven zal bevorderen?

 efficiëntie en effectiviteit de sleutelwoorden zullen zijn bij de verdere uitbouw van de dienstverlening? Een doorgedreven synergie tussen gemeentebestuur en OCMW maakt dat we meer zullen kunnen doen met minder.


Vragen | suggesties | meewerken | ideeën

Wij staan voor u klaar! http://boom.cdenv.be

Chris Piessens, secretaris, Antwerpsestraat 77/9 - 2850 BOOM Tel : 0479/52.92.17

e-mail: info@boom.cdenv.be