JONGCD&V wil Bassinstraat omvormen tot “schoolstraat”


donderdag, 14 september, 2017

Verkeersveiligheid is voor JONGCD&V Boom al jaren een absolute topprioriteit. Elk jaar organiseren de jonge christendemocraten een grote affichecampagne ‘Veilig schoolbegin’. Op die manier willen ze de Boomenaar bewust maken en aansporen extra voorzichtig te zijn in het verkeer. In dit kader lanceren de jongeren ook een opmerkelijk voorstel: Zo pleiten ze er onder andere voor om de Bassinstraat tijdens de schooluren autovrij te maken en om te vormen tot een schoolstraat.

Ieder jaar grijpt JONGCD&V Boom de start van het nieuwe schooljaar aan om de Boomenaar bewust te maken en op te roepen om aandachtig te zijn in het verkeer. De actie is ook een oproep om in te zetten op meer verkeersveiligheid. ‘Met de jaarlijkse affiche-actie vragen we de Boomenaars om onze oproep kracht bij te zetten en de affiche ook zelf op te hangen” aldus Kris De Keninck van JONGCD&V Boom.

Bassinstraat autovrij

Dit jaar komt JONGCD&V ook met een opvallend nieuw voorstel. Zo roepen ze de gemeente op om de Bassinstraat aan het begin en einde van de schooluren autovrij te maken en om te  vormen tot een schoolstraat. “Heel wat fietsers komen dagelijks via de smalle eenrichtingsstraat naar de schoolpoort. Tijdens het begin en einde van de schooluren rijden door dezelfde straat in de tegenovergestelde richting ook heel wat auto’s. Fietsers moeten dus door de smalle straat langs rijdende auto’s en voetgangers hun weg zoeken tot aan de schoolpoort. Dit zien we als JONGCD&V Boom dan ook graag opgelost!” zegt Tom Dewandelaere van JONGCD&V Boom

Concreet zou de Bassinstraat aan het begin en einde van de schooluren autovrij gemaakt worden. Zo wordt deze straat omgevormd tot een “Schoolstraat”. Dit betekent dat automobilisten verboden worden om door de straat te rijden van 8u-8u30 en 15u15-16u00 en op woensdag van 12u tot 12u30. “Op die manier kan de straat door de schoolgaande jeugd veilig gebruikt worden om naar school of naar huis te gaan. Op de hoek van de Bassinstraat kan een Kiss & Ride zone aangelegd worden.” aldus Kris De Keninck.

Dankzij de nieuwe Windstraat en de vernieuwde Pachterslei is er een prima ontsluiting voor het autoverkeer die naar het centrum wil of Boom wil verlaten.

In de toekomst dient ook voor de andere Boomse schoolomgevingen bekeken te worden hoe ze veiliger gemaakt kunnen worden. En daar willen we absoluut mee een partner in zijn.

 “JONGCD&V kiest volop voor Koning Fiets. We moeten jongeren en hun ouders blijven motiveren om te kiezen voor de fiets als vervoersmiddel. Het is immers gezond snel en klimaatvriendelijk. Dit kan echter alleen door volop in te zetten op een veilige fietsinfrastructuur en door de verkeersveiligheid verhogen. Daar willen we dan ook samen werk van maken!” besluit Tom Dewandelaere.