Nieuws

cd&v en Groen blinken al een geruime tijd uit door hun goede samenwerking in het Boomse gemeentebestuur. Bovendien hebben ze in…

Lees meer

Heel wat jongeren worstelen met mentale problemen. Sommige onder hen vinden zelf de weg naar hulp, maar voor anderen is die stap…

Lees meer

 Bij de start van het schooljaar fietsen weer heel wat scholieren terug naar school. Met onze actie willen wij extra aandacht…

Lees meer

Het lokaal bestuur Boom roept een zwemsubsidie voor de Boomse basisscholen en inwoners in het leven. Deze zwemsubsidie zal een…

Lees meer

Net als vele Bomenaars stellen we vast dat er een verschraling is van het aanbod in het handelscentrum en dat dit de kwaliteit…

Lees meer

De inspanningen van het Lokaal bestuur Boom om het handelscentrum nieuw leven in te blazen werpen hun vruchten af. Er hebben…

Lees meer

Tijdens de gemeenteraadszitting van 19 mei 2022 gaf de Boomse gemeenteraad haar principieel akkoord voor het plaatsen van…

Lees meer

Binnenkort is het misschien ook in Boom mogelijk om in te stappen in een systeem van autodelen. Op initiatief van schepen van…

Lees meer

Tijdens de voorbije twee jaar werd het nog eens voelbaar, vrijwilligers maken het verschil in onze samenleving. Ze zetten zich…

Lees meer

Het lokaal bestuur Boom focust meer dan ooit op handelskernversterking. Eén van de initiatieven in dit kader is een nieuwe…

Lees meer

In de afgelopen periode was het moeilijk om elkaar in levende lijve te ontmoeten. Samen met jullie hopen wij op betere…

Lees meer

Op 28 januari ll. vonden de driejaarlijkse bestuursverkiezingen van onze CD&V-afdeling plaats. Het woord werd aan de CD&V leden…

Lees meer