Kinderen en jongeren zijn de toekomst van onze gemeente. We investeren dan ook maximaal in onze toekomst en geven hen alle mogelijkheden om jong te zijn en volop te genieten van hun tijd als kind. We kiezen er daarom voor om een expliciet kind- en jeugdvriendelijk traject af te leggen in onze gemeente. Hiervoor gaan we een samenwerking aan met Bataljong, een vereniging die ons bestuur hierin zal begeleiden gedurende twee jaar. Als dit traject goed verloopt, dan behalen we op het einde hiervan het kwaliteitslabel “kindvriendelijke gemeente”.

Dit label erkent gemeenten die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind en jongeren zoals omschreven in het kinderrechtenverdrag. Heel wat lokale besturen legden ondertussen eenzelfde traject af en behaalden het label. In al deze gemeenten zorgde dit voor een enorme dynamiek tussen de gemeentelijke diensten onderling, de kinderen en jongeren, ouders en het bestuur. 

"Met dit intensief traject willen we ook binnen onze gemeente een breed draagvlak creëren om op lange termijn te werken aan kind- en jeugdvriendelijkheid. Zo willen we de participatie van kinderen en jongeren versterken, ons huidige beleid in alle beleidsdomeinen tegen het licht houden en toetsen aan de leefwereld van kinderen en jongeren en een brede beweging op gang brengen met alle belanghebbenden om samen van onze gemeente een plaats te maken waar kinderen en jongeren zich helemaal thuis voelen en écht jong kunnen zijn." zegt schepen van Jeugd Tom Dewandelaere

De dienst samenleven zal hierin de leiding nemen. Investeren in mensen is investeren in toekomst.​