Gezamenlijke reactie van CD&V en Groen over mogelijke komst van een asielcentrum in Boom

 
Ondertussen circuleert het nieuws dat in Boom een asielcentrum zou gevestigd worden in het voormalige Financiëngebouw aan het Van Cleemputplein. Wij betreuren de manier waarover hier momenteel over gecommuniceerd wordt en geven graag een reactie: 

Het klopt dat we afgelopen vrijdag een telefoon kregen van Staatssecretaris Sammy Madhi met de boodschap dat er beslist werd een tijdelijk asielcentrum te vestigen in Boom. Het centrum zou uitgebaat worden door het Rode Kruis en zou plaats bieden aan 164 vluchtelingen (waaronder 20 minderjarigen) in afwachting van een definitieve uitspraak over hun procedure.

De manier waarop de beslissing ons werd medegedeeld was ook voor ons een onaangename verrassing.  Er werd immers nooit eerder enig overleg gepleegd of afgestemd met de gemeente. Wat we uiteraard ook betreuren.

Wie zijn land moet ontvluchten, doet dat om een reden. Dat die mensen dan ook op een humane en rechtvaardige manier opgevangen moeten worden, is voor ons vanzelfsprekend. Dat er over die opvang grondig nagedacht moet worden, is dat ook. Onze gemeente staat momenteel al onder een enorme druk door tal van sociale uitdagingen. Mogelijk overstijgt een asielcentrum daar nog bovenop de draagkracht van onze gemeente. 

Tijdens een gesprek met de staatssecretaris heeft schepen Tom Dewandelaere (CD&V) dan ook die bezorgdheden overgemaakt en hem gewezen op de vele uitdagingen waar we voor staan. 

Na het nieuws werd door ons ook meteen actie ondernomen en meer informatie gevraagd aan het kabinet om te bekijken wat dit alles precies betekent, waarom precies voor Boom werd gekozen, of er nog mogelijkheden zijn om dit tegen te houden, ... Dit overleg heeft deze week plaatsgevonden.

Wij hebben er als CD&V en Groen bewust voor gekozen om hier nog niet over te communiceren om zo de gemoederen niet onnodig te verhitten. Het lijkt ons immers niet meer dan logisch dat we ons eerst uitgebreid informeren over het hoe en wat vooraleer uitspraken te doen. 

We vinden het jammer dat er nu al uitgebreid gecommuniceerd wordt zonder uitgebreid overleg met alle betrokkenen en zonder alle mogelijke pistes tot een oplossing te bekijken. Dit leidt onnodig tot ongerustheid en zorgt alleen maar voor polarisatie. Daar heeft niemand bij te winnen en het biedt geen oplossing. We vinden het dan ook ontzettend jammer dat dit nu gebeurt.

De ervaring leert ook dat een lokaal bestuur er nooit eerder in geslaagd is om de komst van een asielcentrum te kunnen tegenhouden via juridische procedures of door hard te roepen. Wij kiezen ervoor om op basis van overleg met de bevoegde instanties samen naar een oplossing te zoeken. Wij zullen de komende dagen onze verantwoordelijkheid nemen en verder overleg plegen om tot een échte oplossing te komen.