We hebben de voorbije jaren al heel wat initiatieven genomen om de verkeersveiligheid in de gemeente te verhogen. Onder impuls van onze schepen Abdel El-Hajoutti vraagt het bestuur met het ‘Dode hoek project’ speciale aandacht voor de zichtbaarheid van zwakke weggebruikers voor (lichte) vrachtwagens.

 Zo zullen de wagens van de gemeentelijke vloot naar analogie met de Franse dode hoek stickers “angle mort” een sticker krijgen in de huisstijl van het lokaal bestuur. Op alle vrachtwagens en bestelwagens van onze uitvoerende diensten en ander personeel zie je binnenkort een sticker met de boodschap: ik zie je niet - Dode hoek – blijf rechts achter me.

 Door het gebruik van deze stickers op de wagens van de gemeente, willen we als lokaal bestuur onze bewoners en schoolgaande jongeren waarschuwen voor de gevaren van de dode hoek. Hoe meer mensen zich bewust zijn van het feit dat bestuurders hen niet kunnen zien, hoe minder kans op ongelukken in onze straten.

We doen ook een oproep aan alle Bomenaars die bestelwagens, bussen of vrachtwagens besturen, om ook een dergelijke sticker op hun voertuigen aan te brengen.  Deze stickers kan je gratis bij de dienst mobiliteit aanvragen via mobiliteit@boom.be.

 Na de kerstvakantie zullen we ook enkele secundaire scholen in Boom gaan bezoeken, om met eigen personeel van de technische dienst en met voertuigen van de gemeente hierover theoretische en praktische lesmomenten voor de leerlingen te voorzien. Zo zetten we nog meer in op het waarmaken van onze ambitie om een verkeersveilige gemeente te worden.  

  • Mobiliteit & openbaar vervoer