We zijn er ons zeer sterk van bewust dat een humane opvang voor asielzoekers in afwachting van hun procedure noodzakelijk is. Wie omwille van oorlog zijn of haar land ontvlucht moeten we in de mate van het mogelijke een veilige haven bieden. Om die reden heeft het bestuur in het verleden al het aantal plaatsen in het Lokaal Opvanginitiatief in onze gemeente uitgebreid. Het vestigen van een asielcentrum roept echter heel wat bezorgdheden en bedenkingen op.  

Gezien de grote armoede en diversiteit en de daar bijhorende uitdagingen voelen onze scholen vandaag reeds heel wat moeilijkheden om alle leerlingen mee te krijgen. Zij leveren vandaag net als onze verenigingen al enorm veel werk om   verschillende doelgroepen te bereiken en te ondersteunen. Het middenveld is erg flexibel en de draagkracht is groot, maar voor Boom lijkt ons de komst van een asielcentrum die draagkracht te overschrijden. Ook zal de begeleiding mbt tewerkstelling extra onder druk komen te staan.

Is CD&V tegen de komst van een asielcentrum in het oude Financiëngebouw? 

Ja, de locatie die gekozen wordt voor het asielcentrum is volgens ons niet geschikt om 164 vluchtelingen in onder te brengen. De ligging van het opvangcentrum in het hartje van onze gemeente, in een drukke woonwijk lijkt ons allesbehalve ideaal. Boom is met 2545 inw./km²  één van de dichtstbevolkte gemeenten in Vlaanderen met enorme sociale uitdagingen (armoede, veiligheid, …) een asielcentrum daar nog bovenop overschrijdt de draagkracht van onze gemeente. We vragen aan de hogere overheid om de capaciteit van de gemeentelijke LOI's terug op te schalen, zodat alle gemeenten voor deze verantwoordelijkheid worden geplaatst, zodoende er een gezonde spreiding is.


Zal CD&V actie ondernemen tegen het asielcentrum? 

We hebben nu al via verschillende kanalen onze bezorgdheden duidelijk gemaakt aan het kabinet, het Rode Kruis en de eigenaar van het gebouw. We blijven met hen in overleg gaan.

Waarom kiest CD&V voor overleg? Is dat niet heel flauw? 

Neen, we zijn er van overtuigd dat overleggen de enige manier is om tot een oplossing te komen. Uit het verleden weten we dat een juridische procedure nog nooit enig effect heeft gehad om dit tegen te houden. Wij zullen bij iedereen die betrokken is onze bezorgdheden duidelijk maken en vragen om dit te herbekijken. Wij hebben ook het initiatief genomen om dit overleg actief op te starten.

Waarom wil CD&V geen juridische procedure opstarten? 

Het klinkt heel sterk om een juridische procedure op te starten, maar is veel meer een symbolische actie dan een echte oplossing. Wij willen niet meegaan in een opbod van symbolische acties, polarisatie en geroep zonder kans op slagen. Nooit eerder heeft een gemeente via een juridische procedure Fedasil of de federale overheid op andere gedachten kunnen brengen.  Wij kiezen er dus voor om acties te nemen die meer effect zullen hebben en dat is: overleggen met alle bevoegde instanties.

 

Steunt CD&V protestacties tegen het Asielcentrum? 

Neen, we geloven niet in opruiende protestacties tegen het asielcentrum. We begrijpen de ongerustheid en bezorgdheid van mensen en volgen deze ook, maar daarnaast circuleren er ook wel heel wat onjuistheden en desinformatie. Alleen mag dit alles niet leiden tot polarisatie en een angst-cultuur. We merken vandaag al dat op Facebook heel harde en ongepaste boodschappen worden verspreid. Vaak zonder zicht op de juiste informatie of vervolgstappen.