Bekijk hier een overzicht van de investeringen en ambities voor 2022!
Wil je meer weten over de plannen van het bestuur in 2022? Lees er hier alles over! 


Meer weten over de plannen van het bestuur in 2022? Lees er hier alles over! 

"In 2022 investeren we meer dan ooit in de toekomst van onze gemeente! Met heel wat investeringen in nieuwe infrastructuur én in mensen. Het komend jaar willen we meer dan ooit zorgen dat mensen een gemeente zien in volle verandering! We blijven elke dag hard werken om van Boom een veiligere, aangenamere en mooiere gemeente te maken." - Tom Dewandelaere, eerste schepen

"Tijdens het nieuwe jaar gaan we verder op de ingeslagen weg. We zorgen voor veiligere schoolomgevingen en investeren in nieuwe en veiligere fietspaden, zodat onze jongeren en kinderen veilig van en naar school kunnen fietsen. " - Carla Herremans, toekomstig schepen voor mobiliteit

"Veiligheid blijft een belangrijk aandachtspunt in onze gemeente. We zorgen voor een uitbreiding van ons cameranetwerk om o.a. de strijd tegen zwerfvuil verder op te voeren. We zetten ook de eerste stappen in de aanleg van ons ANPR-netwerk, zodat we de snelheid en problemen met vrachtverkeer kunnen aanpakken" - Abdel El-Hajoutti,  toekomstig Fractieleider CD&V 

"Klimaat wordt de komende jaren één van de speerpunten waar we mee aan de slag zullen gaan in Boom. In 2022 stappen we in een deelproject voor zonnepanelen, zodat alle inwoners  via een coöperatie mee kunnen investeren in groene energie. We maken ook werk van een ambitieus klimaatplan!" - Kris De Keninck, Gemeenteraadslid CD&V

"Het Autonoom Gemeentebedrijf blijft ook in de toekomst de regie van de ontwikkeling van onze gemeente in handen nemen. 2021 was al een uitzonderlijk jaar, waarbij tal van projecten in de steigers werden gezet. Denk maar aan het Kaaiplateau, de nieuwe muziekacademie, Hoogstraat 7 en de projecten in de Blauwstraat. Ook in 2022 zetten we die dynamiek verder!" - Dirk Rotthier, directeur AGB

"De strijd tegen kinderarmoede laten we in Boom nooit los. Ook in de toekomst blijft het uittekenen van een beleid dat mensen die het moeilijk hebben ondersteunt en een extra duw in de rug geeft. Het aanbieden van kwaliteitsvolle zorg op maat voor iedereen van jong tot oud zal ook in 2022 prioriteit nummer 1 blijven op vlak van sociaal beleid." - Nele Michiels, lid BCSD