Een fijne, gezellige, veilige én bereikbare buurt, dat is waar jezelf écht thuis voelt. Dat is de ambitie waar we samen met de Bomenaar werk van willen maken: een leefbare buurt waar we fier op kunnen zijn. We zijn daarom opzoek gegaan naar positieve en concrete oplossingen voor de uitdagingen in de Boomse wijken. Bij zo’n 6000 huisbezoeken hebben wij geluisterd naar bekommernissen, ideeën en naar wat er beter kan in de buurt.

 De buurt waar we wonen moet de plaats zijn waar we ons thuis voelen: een aangename, nette, groene en veilige buurt. Het moet een ontmoetingsplaats zijn waar inwoners op een laagdrempelige manier samen kunnen komen. In deze buurt is het verenigingsleven een belangrijke pijler van maatschappelijke participatie en betrokkenheid. De buurt is meer dan de plek waar onze woonst staat. Het is een omgeving die uitnodigt tot netwerken, tot ontmoetingen, tot zorgen voor elkaar.

 Een veilige buurt zorgt ervoor dat mensen zich kunnen ontplooien! Daarom is een evenwichtig veiligheidsbeleid noodzakelijk, want dit werkt ontradend en preventief.

 De verplaatsing tussen wonen en werken, wonen en school, wonen en ontspannen is een belangrijk element om zich goed te voelen. Een lokaal bestuur moet aandacht schenken aan de verbetering van de verkeersproblematiek. Veel verkeer in de woonomgeving is immers oorzaak van lawaaihinder, onveiligheid en fijn stof.

We blijven voorrang geven aan het STOP principe: Stappen, Trappen, gebruik van het Openbaar vervoer en pas in laatste instantie het Persoonlijk gemotoriseerd vervoer. Uit bevragingen tijdens de jaarlijkse Koning fietscampagne leren we dat er nog heel wat werk aan de winkel is. Koning fiets als vervoersmiddel bij uitstek … in de buurt, van en naar school en het werk, al dan niet in combinatie met het openbaar vervoer.

 Kortom, CD&V Boom geeft zuurstof aan gezellige, veilige en bereikbare buurten.