Met JONG CD&V Boom willen we in de toekomst graag extra investeren in de aanpak van verschillende onveilige punten in de gemeente. We grijpen de start van het nieuwe schooljaar al verschillende jaren aan om aandacht te vragen voor verkeersveiligheid. Verkeersveiligheid is voor Jong-CD&V Boom dan ook al jaren een absolute topprioriteit.

Elk jaar organiseren we een grote affichecampagne aan het begin van het nieuwe schooljaar: ‘Veilig schoolbegin’. Op die manier willen we de Bomenaar bewust maken en aansporen extra voorzichtig te zijn in het verkeer.

De voorgaande jaren lanceerden de we daarnaast ook elk jaar een Fietsplan met enkele opvallende suggesties en aanbevelingen voor het Boomse gemeentebestuur. Dat plan kan je hier lezen. Zo pleitten we er in het verleden onder andere voor om de Bassinstraat tijdens de schooluren autovrij te maken en om te vormen tot een “schoolstraat”.

Met de opvallende balonnen-actie vragen we nu opnieuw extra aandacht voor verkeersveiligheid. “In de toekomst willen we van verkeersveiligheid een echte prioriteit maken. Op sommige plaatsen zijn de laatste jaren zeker al inspanningen gebeurd, maar voor ons mag het nog meer zijn. Heel wat suggesties die we de laatste jaren hebben gedaan, zijn toch nog ongewijzigd. We willen daarom graag nog extra investeren in de aanpak van verschillende onveilige punten in de gemeente.”

Meer dan 5000 schoolgaande kinderen

Elke dag komen meer dan 5000 schoolgaande kinderen naar Boom. Onlangs bleek uit onderzoek dat steeds meer ouders hun kinderen niet meer alleen of met de fiets naar school willen sturen omdat ze het niet veilig vinden. “Daar moeten we echt iets aan doen. Als gemeente met zo’n groot aantal scholen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om onze fietspaden, wegen en kruispunten zo verkeersveilig mogelijk in te richten. We moeten dus blijven investeren in de verkeersveiligheid in onze gemeente.”

10 onveilige punten

Met de “ballonnen-actie” willen we met JONGCD&V Boom de aandacht vestigen op enkele punten die we in de toekomst graag snel willen aanpakken en verkeersveiliger willen maken. In totaal waren op zo’n 10 plaatsen in de gemeente grote oranje ballonnen te zien. “Op al deze plaatsen is volgens ons echt nood aan verandering. Het gaat dan om de aanleg van volwaardige fietspaden, de herinrichting van kruispunten of de omvorming tot schoolstraten. Uiteraard zijn deze 10 plaatsen niet de enige die extra aandacht vragen. De lijst is nog veel langer. Deze punten willen we echter graag snel aanpassen. Naast infrastructuur moeten we ook investeren in extra sensibilisering en samenwerkingen met scholen om ook onze jongeren beter op te leiden over hoe ze zich veilig kunnen verplaatsen in het verkeer. Verder is ook de inzet van gemachtigd opzichters voor ons een belangrijke meerwaarde. Het gemeentebestuur moet in de toekomst dan ook uitgebreider werk maken van het aantrekken van nieuwe mensen die als gemachtigd opzichter kunnen optreden. Zij bieden immers bijzonder waardevol werk om onze kinderen te helpen om veilig over te steken.”

Een overzicht van de 10 punten:

 

Locatie

Voorstel

Bassinstraat

De straat wordt omgevormd tot een schoolstraat. Dit betekent dat de straat bij het begin en einde van de schooluren autovrij wordt gemaakt.

Beukenlaan

In de Beukenlaan ontbreekt een volwaardig én veilig fietspad. De aanleg van een volwaardig fietspad over de volledige lengte van de Beukenlaan is hier nodig om o.a. de verbinding te maken met de ’S Herenbaan.

Broekweg / Vrijheidsstraat

Weldra wordt de derde fase van het fietspad naast de spoorweg aangevat zodat ook het stationsgebouw goed bereikbaar wordt. De laatste fase behelst ook de heraanleg van dit kruispunt welke nu regelmatig bijzonder onveilige situaties oplevert. We willen het kruispunt dan ook  verkeerslichtengeregeld inrichten met bijzondere aandacht voor de zwakke weggebruiker.

Den Brandt

Een volwaardig en mooi fietspad werd aangelegd aan het Van Cleemputplein met een veilige fietsuitgang voor de school.. Een veilige  aansluiting van het fietspad met de Hollezijp ontbreekt echter. We willen een degelijke aansluiting voorzien voor de vele fietsers die schuin oversteken vanuit de Hollezijp richting het Van Cleemputplein.

Nachtegaalstraat

Deze straat is een belangrijke toegangspoort tot de wijk Bosstraat en wordt door veel fietsers ook druk gebruikt om van Boom naar het centrum van Reet te rijden en omgekeerd. In deze straat ontbreekt echter een volwaardig fietspad. Bij voorkeur investeren we in een fietspad in eigen bedding die wordt afgescheiden van de rijweg.

Eikenstraat

De schoolomgeving van de Reuzenboom werd al stevig onder handen genomen. Toch is er nood aan verdere maatregelen om de verkeersveiligheid in de buurt van de school te verhogen. Zo willen we in de onmiddellijke omgeving van de school de Eikenstraat omvormen tot een schoolstraat die autovrij is bij het begin en einde van de schooluren.

Kerkhofstraat

Het fietspad die momenteel in de Kerkhofstraat aanwezig is stopt daarenboven zeer abrupt ter hoogte van Café Nieuw Park. Dit fietspad willen we heropwaarderen én doortrekken vanaf het Café Nieuw Park tot aan het kruispunt met de S’ Herenbaan.

Molenstraat / Antwerpsestraat

Het kruispunt is een druk gebruikt kruispunt door zowel fietsers als automobilisten. We willen het kruispunt herinrichten om de verkeersveiligheid te verhogen.

Kapelstraat / Bosstraat

In de eerste plaats willen we het doorgaand verkeer in de Kapelstraat zoveel mogelijk beperken en ook verder investeren in snelheidscontroles op dit traject. Daarnaast dient ook het kruispunt ter hoogte van de Bosstraat aangepakt te worden. Dit door bijvoorbeeld met een  verkeerslichtengeregeld kruispunt die geactiveerd kunnen worden wanneer een fietser wil oversteken.