Binnen CD&V vormen we de brug tussen de partij en de vele senioren. We vertolken er de standpunten aangaande de maatschappelijke uitdagingen voor senioren die een politieke vertaling dienen te krijgen.

Vervolgens dragen we de partij mee uit. CD&V is samen met Groen! de enige partij die een seniorenwerking heeft. Dat moeten we koesteren.

We werken op het lokale, regionale, provinciale, nationale en zelfs Europese niveau. We staan er. Op alle niveaus organiseren we activiteiten, brengen we senioren samen, vormen we mensen en voeren we acties.