Onze mensen

Gust Laureyssens

Afdelingsvoorzitter

Abdel El-Hajoutti

Fractieleider Gemeenteraad

Kris De Keninck

Gemeenteraadslid

Nele Michiels

Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst

Christel De Coninck

Bestuurder Goed Wonen Rupelstreek

Gyltene Rahimi

Bestuurder Goed Wonen Rupelstreek

Dirk Rotthier

Voorzitter Directiecomité AGB

Bart De Smet

Secretaris

Kris Van Hoeck

Bestuurslid

Ludwig Dillen

Bestuurslid

Chris Piessens

Voorzitter CC De Steiger

Sara Van Looy

Bestuurslid

Klaartje Maes

Bestuurslid

Chris Van Camp

Lid RVB CC De Steiger

Lucia De Wever

Voorzitter V&M

Rik Peeters

Bestuurslid

Amane Yosef

Bestuurslid

Michel Van Reeth

Bestuurslid

Tamara Laermans

Bestuurslid

Herman Siebens

Bestuurslid

Paul Cappaert

Bestuurslid

Jan Mampaey

Lid van de raad van beheer Academie Muziek en Woord

Ludo Laurysens

Bestuurslid